Camper: gordels en zitplaatsen

Informatie over de techniek van de auto,
het woongedeelte en zelfbouw van de camper.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
teo zelf
Berichten: 585
Lid geworden op: vr 07 jan 2005, 20:27
Locatie: gelderland

Camper: gordels en zitplaatsen

Bericht door teo zelf » za 13 mei 2006, 11:01

Veel vragen worden er gesteld over gordels in een camper.
Het wel of niet aanwezig moeten zijn van gordels is afhankelijk van het soort kenteken van uw camper ( bedrijfsauto of personenauto kenteken) en het bouwjaar van uw camper.
Kijk dus even op het kenteken van uw camper en lees daarna het onderstaande stuk even door:

Passagier mag in woongedeelte kampeerauto
In een kampeerauto mag een passagier onderweg een goedgekeurde zitplaats in het woongedeelte gebruiken. Dit geldt ook voor zitplaatsen die niet verplicht zijn voorzien van gordels. Zijn de gordels wel aanwezig, dan moeten ze ook worden gebruikt.
Er heerst nogal wat verwarring over de regels, door dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bekend maakte dat voor kampeerauto's het verbod op vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten, genoemd in art. 61.b RVV 1990, van kracht is.
Dat is niet juist, zo deelt de Rijksdienst voor het Wegverkeer mee op vragen van de KCK, omdat de zitplaatsen achter de voorstoelen van een kampeerauto niet als laadruimte worden aangemerkt.
Het verdient overigens de voorkeur inzittenden altijd in autogordels te vervoeren. Een uitzondering geldt voor de zijdelings op de rijrichting geplaatste zitplaatsen. Daar doen gordels meer kwaad dan goed. Die zitplaatsen kunnen tijdens het rijden dan ook beter ongebruikt blijven.

Vooral na de verwarrende berichtgeving over zitplaatsen in de 'laadruimte' van kampeerauto's krijgen we veel vragen over zitplaatsen en het gebruik van gordels in kampeerauto's. Voor de leesbaarheid trekken we het wetsartikel met de draagplicht eerst maar eens een beetje uit elkaar. Overigens gelden deze regels voor alle personenauto's en bedrijfswagen, maar wij spitsen deze tekst toe op kampeerauto's van beide typen.

Artikel 59 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) zegt er het volgende over:

59.1: Bestuurders van een motorvoertuig of bromfiets (lees brommobiel) en hun passagiers moeten
de voor hen bestemde autogordel gebruiken. Passagiers die jonger zijn dan 18 jaar én korter
zijn dan 1.35 m (kinderen) moeten gebruikmaken van een kinderbeveiligingsmiddel.
Hieronder wordt verstaan: baby- en kinderstoeltjes en zittingverhogers.
Deze beveiligingsmiddelen moeten van een goedgekeurd soort en type zijn, als bedoeld in
art. 22 lid 4 van de Wegenverkeerswet 1994.
Indien de zitplaatsen zijn voorzien van gordels, mogen er niet meer passagiers meegenomen worden dan dat er gordels aanwezig zijn.
Dit laatste geldt voor passagiers “achterin” m.i.v. 1 mei 2008.
59.2: Met motorvoertuigen of bromfietsen waarin geen autogordels of kinderzitjes aanwezig zijn, mogen geen kinderen jonger dan 3 jaar worden meegenomen.
Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar én die korter zijn dan 1.35 m mogen dan ook niet voorin zitten.
59.6: Passagiers jonger dan 18 jaar, die in een naar achteren gericht kinderzitje zitten, mogen alleen zo zitten als de passagiersairbag met de hand of automatisch is uitgeschakeld.
59.7: Passagiers kleiner dan 1.5 m en kinderen jonger dan 18 tussen 1.35 m en 1.5 m, voor wie geen passend kinderzitje verkrijgbaar is, mogen een gordelgeleider gebruiken.
Die moet van een goedgekeurd soort en type zijn.
Autogordels, gordelgeleiders en kinderzitjes mogen alleen zo gebruikt worden, dat de werking niet nadelig beïnvloed wordt.

Korte samenvatting: Volwassenen en kinderen langer dan 1.35 m moeten altijd de aanwezige gordels
gebruiken. Kinderen korter dan 1.35 m moeten voor- en achterin altijd in een
kinderzitje zitten.
Als er geen gordels in een auto aanwezig zijn, mogen kinderen korter dan 1.35
m nooit voorin worden meegenomen.
Kinderen tot 3 jaar mogen dan niet vervoerd worden.

Er wordt vaak over de beschikbaarheid van veiligheidsgordels gesproken. Dat doet men omdat autogordels in oudere kampeerautomodellen lang niet altijd wettelijk aanwezig moeten zijn. Voor kampeerauto's moet dus onderscheid worden gemaakt tussen wagens uit verschillende bouwjaren en bovendien van verschillende typegoedkeuring; als personenauto of als bedrijfsauto. In de loop der jaren zijn de veiligheidseisen voor kampeerauto's steeds verder verhoogd. Dit geldt ook voor de verplichte aanwezigheid van autogordels in de woonruimte achter de cabine. Oudere modellen zijn in de betreffende wetsartikelen steeds vrijgesteld van die nieuwe zwaardere veiligheidseisen omdat de techniek van de wagen achteraf aanbrengen vaak niet toelaat.
In personenauto's, dus ook in als personenauto goedgekeurde kampeerauto's, moeten als zij na 31 december 1989 in het verkeer zijn gebracht (zie kentekenbewijs deel I ‘datum eerste toelating’) gordels aanwezig zijn op alle naar voren gerichte zitplaatsen, zowel in de cabine als in de woonruimte. Staat er een 'datum eerste toelating' van na 30 september 2000 op het kentekenbewijs, dan moeten ook op alle naar achteren gerichte zitplaatsen veiligheidsgordels aanwezig zijn. In personenauto's van voor 1 januari 1990 moeten alleen de zitplaatsen van de bestuurder en de naastgelegen aanwezige zitplaatsen van autogordels zijn voorzien. En echte oude wagens (van voor 1 januari 1971) hoeven helemaal niet van autogordels te zijn voorzien.
In bedrijfsauto's, dus ook in van bedrijfsauto's afgeleide kampeerauto's, met een datum eerste toelating na 31 december 1997 moeten alle naar voren gerichte zitplaatsen van een gordel zijn voorzien, tenzij zich op een afstand van maximaal 1.30 m voor de rugleuning van deze zitplaats een veiligheidsscherm of rugleuning van een ervoor gelegen zitplaats bevindt. Op achterwaarts gerichte zitplaatsen hoeft in deze uitvoering een gordel niet te zijn voorzien.
Is op een zitplaats een gordel verplicht maar niet aanwezig dan mag hier tijdens het rijden niemand zitten!
Is op een zitplaats geen gordel aanwezig maar uit het bovenstaande stuk blijkt dat deze niet verplicht is dan mag er tijdens het rijden wel iemand zitten!

Voor meer details over deze wetgeving kunnen de artikelen 5.2.47 en 5.3.47 van het Voertuigreglement en 59 van het RVV 1990 op de site www.overheid.nl worden geraadpleegd. In de praktijk moet dus zowel uit wettelijke als uit veiligheidsoverweging onderscheid worden gemaakt tussen zitplaatsen tijdens stilstand en tijdens het rijden. De datum eerste toelating is cruciaal om te bepalen of op zitplaatsen zonder veiligheidsgordel tijdens het rijden passagiers mogen worden vervoerd.
Voor zitplaatsen die in de lengterichting zijn aangebracht zijn op dit moment geen eisen gesteld ten aanzien van veiligheidsgordels. Op deze zitplaatsen doen gordels bij een frontale aanrijding meer kwaad dan goed omdat dan immense zijdelingse krachten op het lichaam worden uitgeoefend. Op die zijbankjes mogen dus altijd passagiers worden vervoerd, al is dát vanwege de veiligheid wél af te raden. Dergelijke zitplaatsen mogen binnen afzienbare tijd mogelijk niet meer in nieuwe auto's worden aangebracht. Veel kampeerautofabrikanten spelen al op de veiligheid in door onveilige zitplaatsen niet mee te tellen als zitplaats tijdens het rijden, of door deze met een sticker als onveilige zitplaats te markeren. Nogmaals willen we de veiligheid extra benadrukken. De genoemde eisen zijn niet van toepassing op zitplaatsen die uitsluitend zijn bestemd voor gebruik bij stilstand. Tijdens het rijden mogen geen zitplaatsen worden gebruikt die volgens het Voertuigreglement van gordels moeten zijn voorzien, maar waarop geen gordels aanwezig zijn. Oudere auto’s ontspringen de dans, maar bedenk dat veiligheidseisen niet voor niets strenger worden. Het verdient aanbeveling tijdens het rijden geen in de lengterichting geplaatste zitplaatsen te gebruiken en geen zitplaatsen zonder gordels. Laat op zitplaatsen zonder gordels die men rijdend wil gebruiken zo mogelijk alsnog autogordels aanbrengen

Gebruikersavatar
teo zelf
Berichten: 585
Lid geworden op: vr 07 jan 2005, 20:27
Locatie: gelderland

Bericht door teo zelf » ma 25 sep 2006, 21:55

Als voor een zitplaats een gordel verplicht is (dat is dus soort kenteken en bouwjaar afhankelijk) dan mogen er geen passagiers vervoerd worden als er geen gordels aanwezig zijn.

Gordelplicht:
Kijk eerst op je kenteken.
Bedrijfswagen of personenauto?
Kijk bij datum eerste toelating.

Gordelplicht personenautokenteken:
- Datum eerste toelating voor 30 september 1971? Nergens gordels verplicht.
- Datum eerste toelating tussen 30 september 1971 en 1 januari 1990?
Gordels verplicht voor de bestuurder en de zitplaatsen naast hem.
- Datum eerste toelating tussen 31 december 1989 en 1 oktober 2000?
Gordels verplicht voor alle naar voren gerichte zitplaatsen.
- Datum eerste toelating na 30 september 2000? Gordels verplicht voor alle naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen.

Gordelplicht bedrijfsautokenteken:
- Datum eerste toelating voor 31 december 1997? Nergens gordels verplicht.
- Datum eerste toelating na 31 december 1997? Gordels verplicht voor alle naar voren gerichte zitplaatsen muv "beschermde zitplaatsen".

Op zitplaatsen waar geen gordels zitten mogen geen kinderen jonger dan 3 jaar vervoerd worden!

Dus: gordels verplicht maar niet aanwezig = geen mensen vervoeren.
gordels niet verplicht = mensen vervoeren (uitzondering kinderen
onder de 1,35 en kinderen onder de 3 jaar)

Gebruikersavatar
teo zelf
Berichten: 585
Lid geworden op: vr 07 jan 2005, 20:27
Locatie: gelderland

Bericht door teo zelf » za 30 sep 2006, 0:44

Over het volgende stukje tekst heb ik vragen gekregen.
Je kunt het op verschillende manieren lezen/uitleggen.
Daarom heb ik het even voor gelegt aan 3VO.

Indien de zitplaatsen zijn voorzien van gordels, mogen er niet meer passagiers meegenomen worden dan dat er gordels aanwezig zijn.
Dit laatste geldt voor passagiers “achterin” m.i.v. 1 mei 2008.


De verandering in 2008 gaat alleen over de zitplaatsen waar gordels verplicht zijn.
Heb je bijvoorbeeld naar voren gerichte zitplaatsen waar volgens het soort kenteken en bouwjaar gordels verplicht zijn.
Dan mogen daar als er bijvoorbeeld 2 gordels zitten, nooit meer dan 2 personen op deze bank zitten.
Op zitplaatsen waar geen gordels verplicht zijn mogen ook na mei 2008 gewoon mensen vervoerd worden.

Het onderstaande stukje heb ik opgestuurd gekregen:

Wanneer achterin een gordelplichtigvoertuig 2 gordels aanwezig zijn en er zijn 3 zitplaatsen, dan mag daarmee m.i.v. 01.05.08 achterin niet meer dan 2 personen worden vervoerd.
Tot die datum mogen er dus 3 mensen op die achterbank worden vervoerd.
In motorvoertuigen, personen- bestelauto's en kampeerwagens (campers) die als inrichtingseis geen gordelplicht hebben, b.v. bouwjaar, mogen ook na 01.05.08 passagiers worden meegenomen. Dit is een wettelijke regeling en heeft niets met veiligheid te maken.
Uitzondering kinderen jonger dan 3 jaar, die mogen niet worden vervoerd.
Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1.35 m, mogen daarin niet voorin zitten.
Voor beide gevallen maakt de datum van 01.05.08 niets uit, want dat is ook al van toepassing m.i.v. 01.03.06. ( art. 59.2 RVV, lees voor aanwezig zijn "inrichtingseis" i.v.m. b.v. bouwjaar).
De datum van 01.05.08, is tot dit moment slechts van toepassing op gordelplichtige voertuigen, voor het aantal passagiers "achterin".
Art. 59b.3 RVV is een uitzondering op art. 59.1 lid 2 RVV.

Plaats reactie